beställ

 
Företag
Moms och frakt tillkommer.

Företagsrabatter:
100 års-CD: 10%
300 års-CD: 15%
500 års-CD: 20%
1000 års-CD: 30%

Konsument
Samtliga priser inkluderar moms.
Inga avgifter tillkommer.

 
Vid köp av boxar ges mängdrabatt enligt särskild prislista.
CD Antal Pris: Företag Pris:
Konsument
Vårt 1900-tal - Århundradets CD (del 1) 215 kr 289 kr
Vårt 1900-tal - Århundradets CD (del 2) 215 kr 289 kr
Vårt 1900-tal - Århundradets CD (del 3) 215 kr 289 kr
Samlingsbox -   Vårt 1900-tal (del 1+2+3) 570 kr 749 kr
Krigsboxen 1939-1945 678 kr 899 kr
Kungliga Röster/ dubbel CD   128 kr 179 kr
Kronprinsessan Victoria, här är din historia
(Kungliga Röster + Bonus-DVD)
150 kr 199 kr
Minnesboxen 1940-1944 524 kr 709 kr
Minnesboxen 1945-1949 524 kr 709 kr
Minnesboxen 1950-1954 524 kr 709 kr
Minnesboxen 1955-1959 524 kr 709 kr
Års-CD 1934 128 kr 179 kr
Års-CD 1935 128 kr 179 kr
Års-CD 1936 128 kr 179 kr
Års-CD 1937 128 kr 179 kr
Års-CD 1938 128 kr 179 kr
Års-CD 1939 128 kr 179 kr
Års-CD 1940 128 kr 179 kr
Års-CD 1941 128 kr 179 kr
Års-CD 1942 128 kr 179 kr
Års-CD 1943 128 kr 179 kr
Års-CD 1944 128 kr 179 kr
Års-CD 1945 128 kr 179 kr
Års-CD 1946 128 kr 179 kr
Års-CD 1947 128 kr 179 kr
Års-CD 1948 128 kr 179 kr
Års-CD 1949 128 kr 179 kr
Års-CD 1950 128 kr 179 kr
Års-CD 1951 128 kr 179 kr
Års-CD 1952 128 kr 179 kr
Års-CD 1953 128 kr 179 kr
Års-CD 1954 128 kr 179 kr
Års-CD 1955 128 kr 179 kr
Års-CD 1956 128 kr 179 kr
Års-CD 1957 128 kr 179 kr
Års-CD 1958/ dubbel CD 168 kr 229 kr
Års-CD 1959 128 kr 179 kr
Års-CD 1960 128 kr 179 kr
Års-CD 1961 128 kr 179 kr
Års-CD 1962 128 kr 179 kr
Års-CD 1963 128 kr 179 kr
Års-CD 1964 128 kr 179 kr
Års-CD 1965 128 kr 179 kr
Års-CD 1966 128 kr 179 kr
Års-CD 1967 128 kr 179 kr
Års-CD 1968 128 kr 179 kr
Års-CD 1969 128 kr 179 kr
Års-CD 1970 140 kr 189 kr
Års-CD 1971 140 kr 189 kr
Års-CD 1972 140 kr 189 kr
Års-CD 1973 140 kr 189 kr
Års-CD 1974 140 kr 189 kr
DVD-film om och med Nalens Vänner 84 kr 120 kr

Beställare

 

hem