Från Screen Air Television AB:

Företaget kan se tillbaka på många spännande år sedan starten 1992. Verksamheten har två grenar: dels produktion, försäljning och distribution av CD-skivor, dels TV- och DVD-produktion. Bolaget har försett flera TV-kanaler med program, i huvudsak dokumentärer.

Ett axplock:

Screen Air Television producerar dessutom företagsvideo. Bland kunderna kan nämnas Guldfynd, Comfortföretagen, Scanair (numera Premiair), FIFA, UEFA, Nalens Vänner, Stockholms Stad och Åsele kommun.

hem

Owe Eriksson

Screen Air Television AB
Box 2108
191 02 Sollentuna
tel: 08-96 93 30
fax: 08-96 00 83

Ägare och VD:
Owe Eriksson -
före detta reporter
vid Sveriges Radio TV.