Dokumentärfilm

Historien om Torsåkers linnefabrik

Produktion: Screen Air Television AB
Producent: Owe Eriksson

Dokumentärfilm om Torsåkers Linnefabrik – textilindustrin i sydvästra Gästrikland som kom att sysselsätta hundratals personer, mest kvinnor, både direkt och indirekt.

När Linnefabrikens aktiebolag avvecklades årsskiftet 1959/60 gick ett för den gamla jordbruks- och bergsmansbygden unikt stycke kultur- och industrihistoria i graven.

Avsikten är att i filmatisk form och via illustrationer, animationer, stillbilder, arkiv, nya intervjuer och inspelningar levandegöra en minnesvärd epok i dåtida torsåkersmiljö.

Bolaget, som 2024 skulle ha fyllt 100 år, startades och drevs av de tre bröderna Larsson -  Carl, Lars och Erik. Födda och uppvuxna på ”Herrgårds”, en mindre bondgård i Walls by.

Ingen av bröderna hade någon utbildning. Vare sig i ekonomi eller affärsverksamhet. Och inte heller hade de någon riktig kunskap om lin och väverier. Alla var självlärda. Troligen inspirerades de av sin mor Kristina - med rötter i Norrbo, mitt i det hälsingska lindistriktet. Hon utbildade sig till mejerska och kom till Storviks mejeri, och det var här hon träffade sin blivande make, bondsonen Per Larsson från Wall i Torsåker, som hade ärenden till mejeriet. ”Herrgårds-Petter”, som han skulle komma att kallas, kom till mejeriet för att leverera mjölk.

När Kristina flyttat in i gården i Wall kan man lätt förstå att hon hade med sig idéer kring linets möjligheter. Hon gav impulser, som de förslagna sönerna tog till sig, och så skaffades en linskäkt. Från olika håll i Gästrikland kom bönder till ”Herrgårds” för att få sitt lin skäktat.

Det var här, hemma på gården, allt tog sin början. I ett enkelt uthus inreddes kontor, och snart började sönerna sälja oblekta lingarner på postorder. Garner som de införskaffat från  bl a Holma-Helsinglands linspinneri. De annonserade i tidningar och sålde över hela landet.

Verksamheten växte, pengarna strömmade in och 1927 hade de råd att köpa ett stort stycke mark i en annan del av Torsåker, nära Hoån, järnvägen och tågstationen. Här byggdes blekeri och färgeri. Personal började anställas.

Bröderna Larssons stora dröm var att kunna äga ett eget väveri. 1932 hade drömmen gått i uppfyllelse. Väveriets första etapp stod då klar samtidigt som bolagets namn ändrades.  Torsåkers Linberedningsaktiebolag blev nu Torsåkers Linnefabriks AB.

När fabriksutbyggnaden i princip var avslutad 1937 kunde ett 50-tal vävstolar förse hela landet med handdukar och dukar från Torsåkers Linnefabrik. Under 30- och 40-talen blomstrade verksamheten som mest.

Dokumentären görs i samarbete med Torsåkers Fotohistoriska Sällskap och Torsåkers Hembygdsförening. Produktionen pågår sedan 2021 och fram till i första hand 2024.

Till startsidan